(+995) 593 188-661

 

პერსონალის კონტროლის სისტემა

ეს არის ყველაზე ეფექტური და იაფი საშუალება მოაგვაროთ თქვენს კომპანიაში სამუშაო ადგილებზე პერსონალის დასწრების პრობლემა, ასევე შეძლოთ ქალაქში მათი გადაადგილების აღრიცხვა. ამისთვის არაა საჭირო არავითარი ხარჯი დამატებითი ტექნიკურ საშუალებებზე. საჭიროა მხოლოდ ის რაც უკვე არსებობს თქვენს ოფისში, კერძოდ:  

1).  wifi-ინტერნეტი ოფისში;

2).  პერსონალის მობილური ტელეფონები მუდმივად უნდა იყოს ჩართული ინტერნეტში;

3).  პერსონალის ტელეფონის რეგისტრაცია ჩვენს სისტემაში 

3).  ჩვენი აპლიკაციის დაყენება პერსონალის ტელეფონზე. 

 

რას მიიღებთ ამის შედეგად:

სამუშაო ადგილზე პერსონალის დასწრების მონიტორინგი: როდის გამოცხადდა სამუშაო ადგილზე? როდის გავიდა სამუშაო საათებში ოფისიდან?  როდის დაასრულა სამსახური?

 

 თუ გყავთ სამუშაო საათებში ქალაქში მოძრავი პერსონალი ზუსტად გეცოდინებათ რა დროს რა ადგილას იყო. მოძრაობის ამ ტრაექტორიას თქვენ ნახულობთ იმწამსვე დაყოვნების გარეშე Google-ს ინტერაქტიულ რუქაზე. თუ გსურთ ერთდროულად რამდენიმე ობიექტს ადევნოთ თვალი, შეგიძლიათ თითოეულის ტრაექტორიას მიანიჭოთ განსხვავებული ფერი.


 აღნიშნული შესაძლებლობა გამოადგებათ შემდეგი ტიპის კომპანიებს:            
 • კომპანიის პერსონალი, რომელიც გადაადგილდება ქალაქში, მთელს ქვეყანაში;
 • ტურისტებისთვის, გიდებისთვის, ტურისტული მანქანის მძღოლისთვის;
 • შვილების ლაშქრობაში ან სხვაგან გადაადგილების მონიტორინგისთვის;
 • ხანდაზმული ოჯახის წევრებზე მზურველობისთვის;
 • გადამზიდავი კომპანიის მძღოლების მონიტორინგისთვის;
 • დისტრიბუციული კომპანიის მძღოლების მონიტორინგისთვის;
 • ტაქსოპარკის მძღოლების მონიტორინგისთვის;
 • სასწრაფო ან სამაშველო დახმარების მანქანების მონიტორინგისთვის;
 • უძრავი ქონების სააგენტოს აგენტების გადაადგილების კონტროლისთვის;
 • კომპანიის მიერ თავის თანამშრომლების გადაადგილებაზე მონიტირინგის გაწევა;
 • ასევე სხვადასხვა დავალებების შესრულების პროცესში მონიტორინგისთვის;

 

 

 

 

 ეს ყველაფერი მინიმალურ ფასად

 

 5 ლარი თვეში - სტაციონარულ  პერსონალზე.

 10 ლარი თვეში -  მოძრავ პერსონალზე.

 +5 ლარი თვეში კილომეტრაჟის ჩვება მძღოლებისთვისდიდ კომპანიებზე მოქმედებს დამატებითი ფასდაკლების მექანიზმები