(+995) 593 188-661
 

რა სიძნელეები შეიძლება შეექმნას კომპანიას

სისტემის დანერგვის პროცესში


სიახლის დანერგვა.
როგორც ცნობილია ნებისმიერ კომპანიაში სიახლის დანერგვა გარკვეულ მენტალურ პრობლემებთანაა დაკავშირებული, მიუხედავად იმისა თუ რა სიკეთეს იძლევა ის. ეს ბევრი მიზეზით
 არის გამოწვეული, კერძოდ:

 • სიახლე ითხოვს არსებული უნარ-ჩვევების შეცვლას, რაც ყველაზე მძიმედ აღიქმება;
 • სიახლე იწვევს გარკვეული ახალი ცოდნის და გამოცდილების შეძენას, რაც ასევე იწვევს წინააღმდეგობას;
 • სიახლე იწვევს პერსონალის შეცვლას, თანამდებობრივ გადაადგილებას და სხვა.
 • ცვლილებები უარყოფითად აღიქმება არა მარტო ქვედა რგოლებში, არამედ ზედა რგოლშიც, რადგან მათ არ უნდათ აწყენინოთ ქვედა რგოლის პერსონალს.
აქედან გამომდინარე ნებისმიერი სიახლე უნდა განიხილოს მოგებაზე ორიენტირებულმა მენეჯმენტმა და კომპანიის დამფუძნებლებმა. სიახლის გატარება პატარა რეფორმას ჰგავს, რასაც შეიძლება მოყვეს "მიკრო დემონსტრაციებიც":), როგორც ქვეყანაში რეფორმების ჩატარებისას. აქედან გამომდინარე რეფორმის წარმატებით ჩატარება დამოკიდებულია პერსონალისთვის სწორად მიწოდებულ ინფორმაციაზე, ამ ცვლილების აუცილებლობაზე და ასევე ამ პოლიტიკის სამართლიან, მაგრამ მკაცრ გატარებაზე. ამ სისტემის დანერგვით თქვენ პერსონალისგან არ მოითხოვთ იმაზე მეტს, რასაც ითხოვდით აქამდე. უბრალოდ ამ შემთხვევაში მისი აღსრულების სხვა მექანიზმი გექნებათ. კონკურენციას წარმატებით უძლებს და ვითარდება მხოლოდ ისეთი კომპანიები, ვინც თავიდანვე ნერგავენ ყველა შესაძლო სიახლეს თავისი თვითღირებულებიდან გამომდინარე.

 

აქვე მინდა ზოგადად მოგაწოდოთ ის სავარაუდო სიძნელეები, რაც შესაძლებელია
წარმოიშვას ჩვენი მომსახურების დანერგვისას.


 • სტაციონარული პერსონალისგან. პერსონალს რა თქმა უნდა არ მოეწონება "კონტროლი" და შესაძლებელია ვინმემ ეს თავის პირადი უფლებების დარღვევად წარმოაჩინოს. მაგრამ ეს არაა ის რაც არღვევს ვინმეს პირად თავისუფლებას. აქ ხდება პერსონალის კონტროლი ერთი კრიტერიუმით, იმყოფება თუ არა ის სამუშაო ადგილზე სამუშაო საათებში. სამუშაო საათების შემდეგ პროგრამა ავტომატურად ითიშება და გადადის მიძინებულ მდგომარეობაში. პერსონალის ასეთი კონტროლი ყოველთვის ხდება და ხდებოდა, მაგრამ სხვა მეთოდებით.

 

 • ქალაქში მოძრავი პერსონალისგან. იგივე პრეტენზია და იგივე უკმაყოფილება შეიძლება წამოვიდეს ამ ტიპის პერსონალისგან. ვინაიდან მათ ყოველთვის აქვთ ხოლმე მუდმივი მცდელობა მოაგვარონ პირადი საქმეები სამსახურის დროის ხარჯზე, ხოლო ეს გაამართლონ მანქანის საცობის, რიგში დგომის ან სხვა მიზეზით. ჩვენი სისტემის მეშვეობით ეს უკვე შეუძლებელი იქნება. მენეჯერს რეალურ რეჟიმში და მერეც ყოველთვის შეუძლია ნახოს დროის კონკრეტულ შუალედში ქალაქის რა ადგილას იმყოფებოდა პიროვნება. ასეთი "კონტროლის" პირობებში ბევრი უარს იტყვის პირადი საქმეების მოგვარებაზე, რაც გაზრდის თავად პერსონალის შრომის ნაყოფიერებას.

 

 • კონტროლდება მობილური და არა პერსონალი. რა თქმა უნდა კონტროლდება პერსონალის მობილური ტელეფონის ნომერი, რაც შეიძლება პერსონალმა განგებ დატოვოს ოფისში და ისე გავიდეს, ან გათიშოს და ეს სისტემის მუშაობას დააბრალოს და სხვა. დიახ,რა თქმა უნდა ყველაფერი შესაძლებელია. ამიტომ არ არსებობს უნუვერსალური სისტემა, მაგრამ სწორი მენეჯმენტის შემთხვევში ასეთი ფაქტები ნულამდე იქნება დასული ჩვენი რეკომენდაციებიდან გამომდინარე. კერძოდ:
  • პერსონალმა განგებ დატოვა ტელეფონი ოფისში. აქ მნიშვნელოვანია კომპანიის მენეჯმენტმა თავიდანვე დაარეგისტრიროს სისტემაში ტელეფონის ის ნომერი, რომელიც არის პირველადი და რომელსაც მუდმივად სარგებლობს ეს პერსონალი. ამ შემთხვევაში ასეთი ტელეფონის დიდი ხნით ან ხშირად სადმე დატოვებას ყველა მოერიდება.  თუ სხვა შემთხვევაში ასეთ ეშმაკობას ვინმე გამოიყენებდა მაგალითისთვის 10-ჯერ, ამ შემთხვევაში ის იძულებული იქნება ეშმაკობა გამოიყენოს 1 ან 2-ჯერ ძალიან გამოუვალ შემთხვევებში და ამით კონტროლის ჩვენი სისტემა გაამართლებს თავის თავს. ვერცერთი სისტემა ვერ შეამცირებს ხარვეზს 0-მდე, მთავარია პრობლემის მისი მინიმალურ ნიშნულამდე დაყვანა.
  • პერსონალმა განგებ გათიშა ტელეფონში "კონტროლის" პროგრამა. რა თქმა უნდა ეს ყველას შეუძლია, მაგრამ ყველა პერსონალი ერთდროულად ვერ იზამს ამას, რომ დააბრალონ ჩვენი პროგრამის ხარვეზს. ასევე თუ მხოლოდ ერთი და იგივე  თანამშრომელს ძალიან ხშირად "ეთიშება" პროგრამა, ცალსახად გამოჩნდება მისი "ეშმაკობა". აქედან გამომდინარე საკუთარი დისკომფორტის გამო ექნება მუდმივი თვითზეწოლა შეამციროს ასეთი ფაქტები. ასევე კომპანიის მენეჯმენტის გადაწყვეტილებაზეა დამოკიდებული, როგორ რეაქციას გამოიჩენს ასეთ შემთხვევებში. მენეჯმენტისთვის საქმის გაიოლებისთვის, პროგრამის ადმინ-პანელში რეალურ რეჟიმში მუდმივად ჩანს ვის აქვს ჩართული და ვინ გათიშა პროგრამა თავის მობილურში. თუ კომპანიის მენეჯმენტი რომელიმე თანამშრომელს დაავალებს პერიოდულად თვალი ადევნოს ამ ადმინ-პანელს, მაშინ შესაძლებელია ვინმეს მობილურში პროგრამის გათიშვისთანავე დაურეკოს ასეთ პერსონალს და გამოარკვიოს პროგრამის გათიშვის მიზეზი.  ასეთი კონტროლირებადი რამდენიმე ზარის განხორციელების შემთხვევაში ყველა პერსონალი ჩათვლის ასეთ "ეშმაკობას" უშედეგოდ და მიატოვებს მცდელობებს. მთავარია პირველ ეტაპზე მოხდეს "რეფორმის" მკაცრი ხელშეწყობა. თუ ეს თავიდანვე არ მოხდა შემდეგ ჩვენი აზრით მისი წარმატებით დანერგვის შანსი მცირდება.

 

 • მოსთხოვეთ თანამშრმელს ყურადღება მიაქციოს თავისი მობილური ტელეფონის მდგომარეობას. თუ ეს მოთხოვნები დაცული არ იქნება, პროგრამა ვერ იმუშავებს ან იმუშავებს ხარვეზით. ამ შემთხვევაში შედეგზე პასუხისმგებლობას იღებს მომსახურების მიმღები კომპანია და არა ჩვენი პროგრამული სისტემა. მაგალითისთვის ვიტყვი, რომ მობილური ტელეფონის ტექნიკური ხარვეზით ზარის განუხორციელებლობა არაა მობილური ოპერატორის ბრალი...  ჩვენს შემთხვევაში დაცული უნდა იყოს შემდეგი მოხოვნები:
  • ტელეფონის აპარატის ტექნიკური მდგომარეობის გამართულობა;
  • სტაციონარული პერსონალის შემთხვევაში ოფისში WIFI-ინტერნეტის გამართული მუშაობა და პერსონალის მობილურში wifi წვდომის არსებობა;
  • მოძრავი პერსონალის დროს მობილურში უწყვეტი ინტერნეტის და GPS ფუნქცის ჩართულ მდგომარეობაში არსებობა;
  • კომპანიის ადმინისტრაციის მხრიდან პერსონალის მობილური აპარატის სწორად რეგისტრაცია სისტემაში.

 

 

თუ გექნებათ დამატებითი შეკითხვები დაგვიკავშირდით პირადად ან გამოგვიგზავნეთ კითხვები.